تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارائه مدل مناسبی برای پیش بینی بازده شرکتها با بررسی اثر حجم معامله بعنوان جایگزین سایر متغیرها

قیمت 99,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >